Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Lietuvių mokytojų sąjungos nario liudijimas papigintam geležinkelio bilietui gauti, išduotas Emilijai Jašinskienei

  Lietuvių mokytojų sąjungos nario liudijimas papigintam geležinkelio bilietui gauti, išduotas Emilijai Jašinskienei, 1937 m.

  Lietuvių mokytojų sąjungos nario liudijimas Nr. 12 papigintam geležinkelio bilietui gauti, išduotas Emilijai Jašinskienei, kuri į sąjungą įstojo 1919 m. Spausdino LTS sp. „Viltis“. Lietuvių k., 2 l.

 • Mėgintuvėlis kariuomenėje : [pasaka su chemijos ir fizikos eksperimentais]
 • Prisiliesti širdim : Biržų literatų klubo „Versmė
 • Religinis paveikslėlis J. L.Tiškevičiaus atminimui.

  Religinis paveikslėlis J. L.Tiškevičiaus atminimui., 1901 m.

  Religinis paveikslėlis Jono Leono Tiškevičiaus atminimui. Paryžius, Bouasse-Lebel leidykla ir spaustuvė. 
  Įrašas: (vienoje pusėje po Jono Tiškevičiaus portretu lenk.) Prosi o modlitwę do Boga/Jan Tyszkiewicz/Ordynat Biržanski/w 49 m roku žycia umarl/w Paryžu dnia 5 Czerwca 1901 [Prašo melstis Dievui Jonas Tiškevičius, Biržų majorato savininkas, 49-aisiais gyvenimo metais miręs Paryžiuje 1901 m. birželio 5 dieną], (apač. Vienuolikos eilučių maldos tekstas lenk.); (kitoje pusėje centre) spinduliuojantis kryžius, (apač. lenk.) Bądz pozdrowiony Krzyžu S(więty) jedyna nadziejo nasza [Būk pagarbintas, Šv(entasis) Kryžiau, vienintele mūsų viltie].
  Veikiausiai platintas Biržuose 1902 m., perlaidojant grafo palaikus. Gautas iš Anelės Šarkūnienės (1894–1979), kurios tėvas dirbo Astravo dvare liokajumi, o motina – skalbėja. 
  Grafo palaikų pervežimas į Biržus įrašytas Mykolo Paliulio metraštyje „Paminėjimai“.

 • Nespalvota fotografija

  Nespalvota fotografija, ~1936 m.

  Adolfas Sabaliauskas

  Paliulių ir Sabaliauskų šeimos Savučiuose prie namo su prieangiu, puoštu drožiniais.  Iš kairės: Emilija Kiznienė (Sabaliauskaitė), Stanislovas Sabaliauskas, Natalija Paliulytė. Priekyje –  Mykolas Paliulis su anūkais Petru, Jonuku, x, Alfonsu.

 • Šienapjūtė Savučiuose

  Šienapjūtė Savučiuose, ~1933 m.

  Stasys Paliulis

  Šienapjūtė Savučiuose. Sėdi iš kairės: Alfonsas Paliulis, Jonas Savickas, Lionė Paliulytė (mirė~1934 m.), talkininkė Valackaitė (?), Magdalena Paliulienė  su Jonuku, Kazys Kučinskas. Su grėbliu rankose stovi  Mykolas  Paliulis.

 • Mykolas Paliulis šienapjūtėje

  Mykolas Paliulis šienapjūtėje, ~1933 m.

  Stasys Paliulis

  Mykolas Paliulis Savučiuose su grėbliu šienapjūtės metu. Fotografavo sūnus Stasys Paliulis  (1902–1996).

 • Arimas Savučiuose

  Arimas Savučiuose, ~1933 m.

  Stasys Paliulis

  Arimas Savučiuose. Prie pirmojo plūgo – Petras Paliulis, prie antro – Alfonsas (Alponas) Paliulis (abu – Mykolo Paliulio anūkai) ir piemuo. Dirbančius brolio vaikus nuotraukoje įamžino etnomuzikologas Stasys Paliulis.

 • Mykolas Paliulis, raštingas Savučių vnk. ūkininkas

  Mykolas Paliulis, raštingas Savučių vnk. ūkininkas, 1881 m.

  Voicenovičius

  Mykolas Paliulis (1848 Sviliuose – 1940 Savučiuose), Savučių vnk. ūkininkas, muzikantas, rašęs metraštį „Paminėjimai“ 1879–1932 m. 

 • Ona Matulienė (Lukšytė)

  Ona Matulienė (Lukšytė), 1881 m.

  Voicenovičius

  Savučių k. gyventoja Ona Matulienė (Lukšytė). Mirė nuo dizenterijos 1915 m.

  „Mirė dėdina mūsų Ona Matulienė Savučių, Kazimieriaus Matulio žmona, 1915 m. 16 sentiabrio, seredoj. Pakavojom 17 dienoj to mėnesio, četverge, Lamokų kapuose". Mykolas Paliulis, metraštis „Paminėjimai“ (1879–1932).

 • Savučių Paliulių šeima

  Savučių Paliulių šeima, ~1938 m.

  Stasys Paliulis

  Paliulių šeima Savučiuose. Sėdi iš kairės: etnomuzikologas Stasys Paliulis (1902 Savučiuose – 1996 Vilniuje) su tėvu Mykolu Paliuliu, broliene Magdalena Paliuliene (Petronytė), jos vyru Alfonsu (stovi) ir jų vaikais.

 • Objektas nerastas

  Objektas nerastas

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 308