Detali paieška

 

 • Kupiškio viešoji biblioteka, http://www.kupiskiovb.lt.
   
 • Kuršėnų miesto bendruomenės tinklalapis, http://kursenai.lt/.
   
 • Kuršiai: Genties kultūra: papuošalai ir nešiosena, sud. Griciuvienė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.
   
 • Kuršiai: Genties kultūra laidosenos duomenimis. Katalogas, sud. Griciuvienė E., 2009, 462 p.
   
 • Kwartalnik Historyczny: organ Polskiego Towarzystwo Historyczne.
   
 • Každailis A., Laivai ir jūrininkai, Vilnius: Tyto alba, 2014.
   
 • Klajumienė D., „Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjero dekoro paveldas“, Laukuva, 2005, d. 1, p. 215–227, http://www.llt.lt/pdf/laukuva/istorija-paveldas.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 3 d.).
   
 • Kairys S., Lietuva budo, Niujorkas, 1957.
   
 • Kulikauskas P., Volkaitė-Kulikauskienė R., Tautavičius A., Lietuvos archeologijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961.
   
 • Kuizinienė I., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011.
   
 • Kisarauskas V., „Lietuvos knygos ženklai 1518–1918“, Lietuva, 1984.
   
 • Keršytė N., Lietuvos muzeologija: Lietuvos muzeologijos raida XVIII amžiaus antroje pusėje – XXI amžiuje, Vilnius: Akademinė leidyba, 2016.
   
 • Kuncienė R., Lietuvos pinigai, 1915-1941: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1995.
   
 • Kregždė J., Lietuvos reformatų raštija: istorinė apžvalga, Čikaga: Devenių kultūros fondas, 1978, 271 p.
   
 • Kuncevičius A., Lietuvos viduramžių archeologija, Vilnius, 2005, 197, [2] p.
   
 • Kanišauskaitė I., Mačianskaitė L., Satkauskytė D., Šervenikaitė N., Vaitiekūnas D., Žukas S., Literatūros vadovėlis: 12 klasei, Vilnius: Baltos lankos, 2012, I dalis.
   
 • Kazitėnas A., Mano tėviškė – lygumų kraštas: ekologinės apybraižos, Kaunas, 1990, 246, [3] p.
   
 • Kmita R., „Miliauskaitė“, Šaltiniai.
   
 • Kartavičius A., Žiedelis A., Mineralų paslaptys, Vilnius: Mokslas, 1986, 222 p., [16] iliustr. lap.
   
 • Kviklys B., Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai, 2-oji (fotogr.) laida, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, 816 p.
   
 • Karpavičius P., P. Karpavičiaus spalvotų fotografijų paroda: katalogas, Vilnius, 1953, [12] p.
   
 • Kuckailis E., Partizano žiedas: karinė istorinė apybraiža, Kaunas: Vox altera, 2019.
   
 • Kavaliauskas V., Pasaulio kalbos: mokomoji priemonė aukštųjų mokyklų studentams filologams, Vilnius: Petro ofsetas, 2002, 51, [1] p.
   
 • Krukas H., Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos: Vilniaus geto ir stovyklų kronikos, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004.
   
 • Kadžionis J., Per skausmo pelkes, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2020.
   
 • Kulikauskas A., Photoobjects, NoRoutine Books, 2017.
   
 • Klietkutė J., Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus, Kretinga, 2015.
   
 • Klietkutė J., Plungės fotografas Mendelis-Movša Berkovičius, Kretinga, 2016, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/berkovicius_mendelis (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 15 d.).
   
 • Krivickas J., Res non verba: Šiaulių berniukų gimnazijos – J. Janonio vidurinės mokyklos istorija, Kaunas: Šviesa, 1991.
   
 • Kondrotas P., „Rietavo muzikos mokykla“, Žemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Rietmuz_mokykla.lt.htm (žiūrėta 2014 m. gegužės 27 d.).
   
 • Kišonienė R., „Romėnų I–V a. stiklas Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje“, Baltų archeologija, 2002, nr. 1, p. 22–25.
   
 • Kitkauskienė L., „Sakralinio pastato, jo vidaus erdvių ir liturginių reikmenų pavadinimai“, Santalka, 2008, t. 16, nr. 2.
   
 • Kuprys-Kuprevičius K., „Senienų vargai per pusantrų metų“, XX amžius, 1937-08-02, Nr. 172, p. 7.
   
 • Každailis A., Smagios sunkios dienos, Lietuva: Sapnų sala, 2009, 224 p.
   
 • Klose A., Sprachen der Welt: ein weltweiter Index der Sprachfamilien, Einzelsprachen und Dialekte, mit Angabe der Synonyma und fremdsprachigen Äquivalente, 2-asis patais. ir papild. leid., Miunchenas, 2001, 556 p.
   
 • Kubilius V., „Stasys Santvaras“, Seredžius, sud. Girininkienė V., Baršauskienė M., Krikščiūnas P., Vilnius: Versmė, 2003, p. 1133.
   
 • Kazlienė V., „Steponas Antanavičius (1932–2004)“, Lietuvos muziejai, 2004, Nr. 4.
   
 • Kairys S., Tau, Lietuva, 1964.
   
 • Kudirka V., Tautiška giesmė, Vilnius: Vaga, 1988.
   
 • Kummli H., Serafini S., The Art of Bead Embroidery: Techniques, Design & Inspiration, 2007, 111 p.
   
 • Katzner K., The Languages of the World, Rev. ed., Londonas, 1986, x, 376 p.
   
 • Klimka L., Tikslieji mokslai Lietuvoje: Ist. apžvalga, Vilnius: Šviesa, 1994, 168 p.
   
 • Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Krokuva: Wydawnictwo Literackie, 1974.
   
 • Kugevičius A., „Vadžrajanos dailės kūriniai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“, Kultūrologija, 2008, t. 16: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII, p. 338–402.
   
 • Kuodytė V., „Vaikelių yra dangaus karalystė“, Kamane.lt: Kauno menininkų namų profesionalaus meno žinių portalas.
   
 • Klietkutė J., Varšuvos fotografė Jadvyga Golč, Kretinga, 2017, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/golcz_jadvyga (žiūrėta 2017 m. balandžio 6 d.).
   
 • Kutorga E., „Viktoras Kutorga (1920 01 04–1991 06 22)“, Mažvydo klubas, 2010, p. 101–106.
   
 • Kučys A., Vileišiai: trijų brolių darbai tautai, Čikaga: Devenių kultūros fondas, 1993.
   
 • Kalėjus A., Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (u. k. 141), teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2016–2017 m. archeologinių žvalgymų ir detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 2018, ARMA Nr. 712/D, 209 p.
   
 • Kvizikevičius L., Vilniaus senojo miesto (A1610K1), Malūnų g. sklypo Nr.4, 2004 m. archeologijos tyrimų ataskaita, 2010, Tomas 1–3. ARMA Nr.715a,b,c.
   
 • Kazakevičius V., „Visetiškės barrow cemetery“, Lietuvos archeologija, 2000, t. 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai.
   
 • Kuizinienė I., XVI–XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000.
   
 • Kabašinskaitė B., XVI–XVIII amžiaus lietuviškų kalvinistų giesmynų kalba: redagavimo istorija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020.
   
 • Kačinskienė K., Mažeikienė O., XVI–XX a. pr. apšvietimo priemonės: katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1980, 193, [1] p.
   
 • Kalėjus A., Grižas G., Steponaitis V., Vailionis E., Remecas E., Petrauskas G., Žegunis S., „1863–1864 m. sukilėlių kapavietė Pilies kalne Vilniuje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2018, p. 617–625.
   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 175
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3