Detali paieška

 

 • Rutkauskas T., „A Fragment of the Book of the Dead from M. K. Ciurlionis National Museum of Art, Kaunas“, Revue d'Égyptologie, 2004, vol. 55, p. 182–188.
   
 • Rimantienė R., Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos: Šventosios ir Būtingės tyrinėjimai, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, 525, [3] p.
   
 • Rimantienė R., Akmens amžius Lietuvoje, Vilnius: Mokslas, 1984, 342, [2] p.
   
 • Ravickienė E., Atsisveikinimas su Tėvyne, Lietuva: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992.
   
 • Reinfeld F., Catalogue of the World’s most popular coins: Expanded edition, Niujorkas: Sterling Publishing, 1965.
   
 • Raškevičiūtė J. Ž., „Cvirka“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1225 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 7 d.).
   
 • Ramanauskas A., Daugel krito sūnų...: partizanų gretose, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
   
 • Raškevičiūtė J. Ž., „Degutytė“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1234 (žiūrėta 2015 m. liepos 30 d.).
   
 • Rimša E., Heraldika: iš praeities į dabartį, Vilnius: „Versus aureus“, 2004, 181, [2] p.
   
 • Ragauskas A., „Iš Vilniaus miesto socialinio žemėlapio XVII a. pirmojoje pusėje–XVIII a.: elgetų organizacijos pobūdis“, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, 2007, nr. 67, http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=82 (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).
   
 • Raštikis S., Įvykiai ir žmonės, Čikaga: Akademinės skautijos leidykla, 1972.
   
 • Rimša E., „Keletas sfragistikos terminų“, Lietuvos istorijos metraštis: 1982 metai, 1983, p. 92–97.
   
 • Rimantienė R., Lietuva iki Kristaus: [mokymo priemonė], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995, 199, [1] p.
   
 • Ruzas V., Lietuva. 1991 metų sausis–rugsėjis: ordinai, medaliai ir ženkleliai, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, 187, [1] p.
   
 • Rimša E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai, Vilnius, 1999, 765, [1] p.
   
 • Remeikis T., Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda (1945–1953 m.), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
   
 • Ramanauskas V., „Mažeikių fotografija iki 1940 m.“, Lietuvos muziejų rinkiniai, 2017, p. 92–97, http://museums.lt/wp-content/uploads/Lietuvos-muzieju-rinkiniai-2017-16.pdf (žiūrėta 2019 m. gruodžio 31 d.).
   
 • Ragauskienė D., „Muziejinės odos priežiūra ir saugojimas“, Muziejininkystės biuletenis: informacinis leidinys muziejams, 1999, nr. 6, p. 35–37.
   
 • Remecas E., „Numizmatiniai radiniai: Žemutinės pilies rūmai, V tomas“, Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, http://www.lietuvospilys.lt/data/money.htm (žiūrėta 2019 m. vasario 15 d.).
   
 • Rimantas J., Petras Rimša pasakoja, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964.
   
 • Radviliškio viešoji biblioteka, http://www.radviliskiobiblioteka.lt/.
   
 • Raintree's Tropical Plant Database, http://www.rain-tree.com/plants.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Raseinių krašto istorijos muziejus, http://www.raseiniumuziejus.lt/ (žiūrėta 2014 m. vasario 19 d.).
   
 • rasyk.lt: kūryba, knygos, recenzijios, rašytojai, straipsniai, naujienos, diskusijos, http://www.rasyk.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Religijotyros žodynas, Vilnius: Mintis, 1991, 410, [1] p.
   
 • Respublika.lt: žinių portalas, http://www.respublika.lt/ (žiūrėta 2018 m. sausio 18 d.).
   
 • Revue d'Égyptologie, 2004, vol. 55.
   
 • Ruzgas A., Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai: Okupacijų metai, 1940–1989, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2010.
   
 • Rietavo apylinkės, Kaunas: Lietuvos kraštotyros draugija, 1992, http://www.libis.lt/recordMarcForm.do?pageNo=undefined&marcFullType=full&biId=104157&BI001=undefined&doBackSearch=1&pSize=1&catalog=false&doNotHistory=1&resId=null (žiūrėta 2014 m. gegužės 5 d.).
   
 • Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, http://www.oginskiriet.lt (žiūrėta 2014 m. kovo 6 d.).
   
 • „Rietavo savivaldybės pradinės mokyklos - Daugėdų, Giliogirio, Pajamončio, Liolių, Pelaičių“, Žemaičių žemė, http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Rietavo_pradines.htm (žiūrėta 2014 m. liepos 31 d.).
   
 • Rijksmuseum: The Museum of the Netherlands, https://www.rijksmuseum.nl/en (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, 2010, t. 9.
   
 • Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, 2011, t. 11.
   
 • RKD: Netherlands Institute for Art History, http://explore.rkd.nl/en/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Rock and Mineral Dictionary, http://www.enchantedlearning.com/geology/rocks/glossary/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Rocznik Białostocki, 1961, t. 1.
   
 • Rokiškio dvaras ir jo savininkai fotografijose XIX a. pab. – 1940 m.: katalogas, sud. Kiukienė D., Mieliauskienė M., Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2016.
   
 • Rubinaitis: vaikų literatūros informacijos svetainė, http://rubinaitis.lnb.lt/ (žiūrėta 2014 m. kovo 18 d.).
   
 • Raguotienė G., Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 1904–1918 Lietuvoje, Vilnius: Stepono leidykla, 1996.
   
 • Rasimavičius M., „Stanislovo Bonifaco Jundzilo indėlis tiriant Lietuvos florą“, Spectrum, 2010, Nr. 2, p. 34–35, http://naujienos.vu.lt/wp-content/uploads/2010/11/Spectrum_13.pdf (žiūrėta 2018 m. kovo 27 d.).
   
 • Ramonaitė J., „Vytautas Lukauskas“, Žemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/lukauskas.lt.htm (žiūrėta 2014 m. gegužės 27 d.).
   
 • Ruzas V., XVI a.–XX a. pirmosies pusės lituanistinii medaliai Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje: katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1988, 117, [1] p.
   
 • Rosińska-Drewojed A., „Z twórczości malarza Bialostockiego Michala Kuleszy“, Rocznik Białostocki, 1961, t. 1, s. 254–270.
   
 • Raguotienė G., Žodžiai apie knygą: skaitytojo kraitė, Vilnius: „Vyturys“, 1998, 207, [1] p.
   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 45
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1