Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Račkos

Miestelis, valsčiaus centras Palenkės vaivadijoje (lenk. Raczki).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Raczki lenkų kalba