Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Čechovo spektaklių „Meška“ ir „Jubiliejus“ premjera

A. Čechovas. „Meška“. „Jubiliejus“. 2 vienaveiksmiai pokštai. Vertė J. Aputis. Meno vad. J. Vaitkus, dail. A. Šlipavičius, muziką parinko V. Martinaitis, rež. pad. V. Morkūnas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
„Meška“. Jelena Ivanovna Popova, našlė su duobutėmis skruostuose, dvarininkė – R. Valiukaitė; Grigorijus Stepanovičius Smirnovas, dvarininkas – V. Martinaitis; Luka, Popovos liokajus – A. Dainavičius; Valstiečiai – K. Bražiūnas, V. Kaniušonis, D. Siaurusaitis, A. Žukas.
„Jubiliejus. Šipučinas, Andrejus Andrejevičius, savitarpio kredito draugijos valdybos pirmininkas – A. Dainavičius; Tatjana Aleksejevna, jo žmona – E. Mikulionytė; Chirinas, Kuzma Nikolajevičius, banko buhalteris – V. Martinaitis; Merčiutkina, Nastasja Fiodorovna – R. Valiukaitė; Banko nariai ir tarnautojai – K. Bražiūnas, V. Kaniušonis, D. Siaurusaitis, A. Žukas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.